Nacházíte se zde: Zelená úsporám » PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Jde o odborný dokument, který dává provozovateli budovy přehled o průměrné spotřebě energií na 1m2 vztažné energetické plochy a dle výše této spotřeby zařazuje budovu do energetické třídy.

Povinnost vytvoření PENB ukládá zákon o hospodaření s energiemi č. 318/2012 Sb. a současně vyhláška č. 148/2007 Sb. s omezenou platností do 31. 3. 2013, poté bude platit její novela. První povinnost mít PENB stanovoval již zákon č. 406/2000 Sb. který stanovil povinnost předkládání PENB zejména při stavebním řízení u nově stavěných objektů a větším zásahu do obálky budovy.

Povinnost pro vlastníky

Současně platný zákon 318/2012 Sb. nutnost vlastnit PENB podstatně zpřísnil a nynější povinnost je pro vlastníky, stavebníky nebo společenství vlastníků stanovena takto:

  • při výstavbě nových budov nebo větších změnách stávajících budov (25 % obálky budovy)
  • budovy užívané orgány veřejné moci nad 500 m2 (od 1. 7. 2013)
  • bytové domy a administrativní budovy nad 1500 m2 (od 1. 1. 2015)
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy
  • při pronájmu budovy
  • při pronájmu ucelené části budovy (od 1. 1. 2016)
  • podnikatelské a zemědělské provozy se spotřebou nad 700 GJ/rok

Vlastníci a provozovatelé budov mají povinnost umístit PENB na veřejně přístupném místě v budově. Platnost PENB je 10 let pokud nedojde k větší změně stávající budovy vč. přístavby nebo významné změně v energetické soustavě budovy.

Rozdíl mezi průkazem energetické náročnosti budov a energetickým štítkem

Průkaz energetické náročnosti budovPENB je někdy nesprávně označován jako energetický štítek po vzoru ostatních elektrických spotřebičů. Energetický štítek budovy je však vztažen pouze k tepelným vlastnostem obálky budovy a označuje se EŠOB, hodnoty v něm jsou ale jiné než v PENB. EŠOB je součástí energetického auditu a vyjadřuje celkovou ztrátu a barevné vyjádření průměrného teplotního součinitele vlastností obálky budovy. Oba dokumenty tedy nelze v žádném případě vzájemně zaměnit.

Energetický audit (EA)

Energetický audit je rozsáhlejší formou PENB, obsahuje navíc několik variant možných řešení s vyčíslením odhadovaných nákladů, vyčíslení ekonomické návratnosti opatření, ekologické dopady a různá doporučení. Pro orgány státní moci a samosprávné orgány jsou výstupy z EA závaznými.

Energetické štítky pro fyzické a právnické osoby

Zákon č. 318/2012 Sb. ukládá v doprovodné vyhlášce č. 4802012 Sb. povinnosti vypracování EA pro všechny fyzické i právnické osoby v případě že:

  • spotřeba energií ve všech provozovaných budovách překročí hodnotu 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok, EA se musí vyhotovit pro samostatně stojící budovy mající spotřebu vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok
  • u budov orgánů státní moci převýší roční spotřeba hodnotu 1 500 GJ (417 MWh) za rok, EA se vyhotovuje pouze pro samostatně stojící budovy mající spotřebu vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok
  • se hodlá ucházet o některý způsob státní podpory

Vyhotovený EA je interním materiálem objednatele, není zaměnitelný s PENB a nezveřejňuje se na žádném veřejně přístupném místě budovy.

Aktuality
Detail13.02.2013 | čtvrtekNovinka 2

Novinka 2

Detail01.01.2012 | čtvrtekNovinka

Novinka

Nepřehlédněte
SEO optimalizace