Nacházíte se zde: Zelená úsporám » Nová zelená úsporám

Program nová zelená úsporám

Program podpory Nová zelená úsporám bude nepřímo navazovat na původní program Zelená úsporám , v platnosti zůstanou základní parametry programu a portfolio žadatelů. V současnosti není znám oficiální implementační dokument programu, jsou známy pouze základní obrysy:

1. výše podpory:

Hladina 1 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
Hladina 2 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
Hladina 3 - snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Úhrada projektové přípravy (en. posudek či audit, projektová dokumentace)

2. způsob podání přihlášek:

Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích SFŽP. O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizované po 1. lednu 2013.

3. portfolio žadatelů:

Žadateli o dotaci mohou být například vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

4. sledované parametry:

  • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
  • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
  • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory

5. harmonogram výzvy:

  • březen 2013 - vypsání 1. výzvy pro příjem žádostí s předpokládanou alokací 1,4 mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných domů
  • srpen 2013 - zahájení příjmu žádostí v rámci první výzvy
  • podzim 2013 - administrace žádostí v rámci první výzvy
  • podzim 2013 - první vyplacené prostředky v rámci první výzvy
  • během 2014 - vyhlášení výzvy pro objekty orgánů veřejné moci a ostatních žadatelů
  • během 2015 - realizace úsporných opatření v objektech orgánů veřejné moci a ostatních žadatelů


Aktuality
Detail13.02.2013 | čtvrtekNovinka 2

Novinka 2

Detail01.01.2012 | čtvrtekNovinka

Novinka

Nepřehlédněte
SEO optimalizace